Liver Express

Khác với lĩnh vực điện máy, hàng tiêu dùng, và các lĩnh vực khác, lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cần có:

  • Các nhân viên giao hàng chuyên nghiệp, được đào tạo kiến thức để tư vấn chi tiết cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ.
  • Bảo quản sản phẩm và hướng dẫn sử dụng sản phẩm theo các tiêu chuẩn.
  • Có thể tư vấn cho khách hàng các vấn đề khác về y tế, chăm sóc sức khỏe.

Đó chính là lý do ra đời của hệ thống giao hàng riêng của Liver – Liver Express.