Liver Fast

 

Đối với lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, vấn đề thời gian vô cùng quan trọng, cấp thiết khi khách hàng có nhu cầu mua và sử dụng sản phẩm nhanh chóng.

Chính vì vậy, LiverFast là dịch vụ giao hàng nhanh trong ngày của Liver. Ngoài giao hàng, các nhân viên giao hàng riêng của Liver sẽ tư vấn, hướng dẫn chi tiết cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ và các thông tin khác.

Hiện tại, LiverFast chỉ áp dụng cho các quận nội thành Hà Nội.

Các khách hàng có đơn hàng ưu tiên sẽ được LiverFast hoàn thành trong thời gian ngắn nhấn có thể.