Liver Point

 

Liver Point là hệ thống tích lũy điểm của khách hàng dựa trên các đơn hàng tại Liver. Mức tích lũy điểm vào khoảng từ 5-20% tùy theo sản phẩm. Điểm tích lũy này khách hàng có thể sử dụng để quy đổi và mua các sản phẩm khác, đổi điểm nhận quà, nâng cấp độ khách hàng thành viên và nhiều lợi ích khác.

Hiện tại, hệ thống Liver Point đang được xây dựng.