Mầm đậu nành NON GMO SOY ISOFLAVONES

279.000

Mầm đậu nành Non Gmo Soy Isoflavones sẽ cung cấp đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cho phụ nữ hàng ngày, đặc biệt là phụ nữ sau 30 tuổi.