Máy đo đường huyết, mỡ máu, gút BeneCheck ĐLOAN (GLB)

1.290.000