CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG NĂM 2018

    Chương trình quốc gia về tiểu đường do Liver phối hợp với nhiều tổ chức cùng thực hiện, hướng đến mục tiêu giúp hàng triệu người Việt Nam hiểu biết về bệnh tiểu đường, có phương pháp điều trị phù...